ثبت نام کارآموزی

همانطور که میدانیم یکی از نیازهای اصلی صنعت ساختمان جذب کار آموزها و افراد تازه کار به اشتغال در مسیر کاری هم راستا با رشته تحصیلیشان می باشد. که متاسفانه امروزه امری دشوار است. زیرا کارفرماها به این عزیزان دسترسی آسانی ندارند و فارغ التحصیلان یا دانش پژوهان عزیز نیز محلی برای ثبت مشخصات خود به عنوان کار آموز و عرضه به کارفرماها ندارند. از این رو تصمیم گرفتیم در این صفحه به صورت رایگان ثبت نام کار آموزی داشته باشیم و آنرا در معرض دید کسانی که به دنبال همکاری با این عزیزان هستند قرار دهیم. امیدواریم گامی در راستای اشتغال به کار این عزیزان برداشته باشیم.

    بدیهی است حداقل یکی از این دو مورد جهت دسترسی کارفرما باید انتشار یابد.
فهرست